In 1989 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de klinische psychologie. In 2010 heb ik de opleiding tot Bowenbehandelaar afgerond.

Na eerder gevolgde opleidingen in de gezondheidszorg ben ik lang werkzaam geweest in diverse zorggerelateerde instellingen en organisaties.

Ervaring heb ik onder andere opgedaan op het gebied van (omgaan met) lichamelijke ziekten, dementie, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, opvoedproblemen bij (jonge) kinderen en adolescenten en problematiek rond pleeg- en adoptiekinderen.

Vervolgopleidingen heb ik gedaan aan de Academie voor Transactionele Analyse en bij de Vereniging voor EMDR.

Ik werk op gelijkwaardige basis met mensen, waarbij overleg en het aangaan van een contract  onderdeel uitmaken van de behandeling.

 

 

 

Renske Schotborgh - Psycholoog Haarlem

Home

Renske Schotborgh

Bowen Therapie

Transactionele analyse

EMDR en TRE Trauma-behandeling

Kosten / Vergoedingen

Contact