Psycholoog Haarlem

Iedereen heeft wel eens problemen en dat hoeft helemaal niet 'erg' te zijn. Vaak gaan deze vanzelf weer over.
Problemen worden pas vervelend als zij het dagelijks leven verstoren en/of geestelijk lijden veroorzaken.

Bij zodanig lijden, dat een normaal leven wordt verhinderd, kun je hier hulp bij vragen. Te denken valt aan depressieve klachten, angst, trauma, paniek, relatieproblemen, stress en ook  lichamelijke klachten als pijn en bewegingsbeperkingen.

Als psycholoog en Bowenbehandelaar behandel ik mensen met diverse psychische -, stress - en lichamelijke klachten. Op basis van gelijkwaardigheid en openheid wordt het behandelproces met u aangegaan na een gezamenlijke verkenning van uw vraag of probleem.

 

 

 

 

 

 

Haarlem - psycholoog trauma stress lichamelijke klachten pijn

Home

Renske Schotborgh

Bowen Therapie

Transactionele analyse

EMDR en TRE (Traumabehandeling)

Kosten / Vergoeding

Contact